joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska jest firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorców w kraju i za granicą.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy prawnej, Kancelaria współpracuje z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin, w tym prawnikami zagranicznymi, doradcami podatkowymi, biegłymi, notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi. Kancelaria oferuje obsługę prowadzoną przez ekspertów posiadających dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony stosownymi certyfikatami bezpieczeństwa.

Dr Iwona Knurowska, radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, a w szczególności w prawie spółek, prawie lotniczym, wspólnotowym prawie gospodarczym, prawie umów handlowych i prawie kontraktów międzynarodowych, arbitrażu gospodarczym oraz prawie rynku kapitałowego.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2000 roku z wynikiem bardzo dobrym. Aplikację radcowską zakończyła w 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia doktoranckie odbyła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego a w 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Akcje własne spółki akcyjnej” została wyróżniona w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z zakresu prawa rynku kapitałowego). W trakcie studiów i aplikacji związana z dwiema Kancelariami Prawniczymi z siedzibą w Krakowie oraz Warszawie, gdzie zdobyła doświadczenie w obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych spółek handlowych. Uczestniczka licznych międzynarodowych seminariów oraz szkoleń z zakresu prawa gospodarczego, w tym zwłaszcza prawa lotniczego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Języki obce: angielski i niemiecki.

kancelaria