joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

dr Iwona Knurowska

artykuły

„Upadłość spółki cywilnej a upadłość jej wspólników”, Radca Prawny 2000, nr 6, s. 95-101

„Możliwości wyłączenia akcjonariusza ze spółki akcyjnej”, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 4, s. 26-34

„Przymusowe umorzenie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych”, Prawo Spółek 2001, nr 4, s. 2-8

„Poker a zakłady wzajemne - gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania”, autorzy: dr Magdalena Frańczuk, dr Iwona Knurowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 919, s. 19-32

„Dopuszczalność gier w pokera online w polskim systemie prawa a regulacje ochronne”, autorzy: dr Magdalena Frańczuk, dr Iwona Knurowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2014, nr 11(935), s. 101-112

monografie

„Ochrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej”, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków 2000

„Akcje własne spółki akcyjnej”, w przygotowaniu do publikacji

publikacje