joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

Pracownicy Kancelarii chętnie biorą udział w projektach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczy to w szczególności opiniowania umów dla konsumentów oraz udzielania porad prawnych osobom fizycznym, które nie mają dostatecznych środków, aby ponieść koszty pomocy prawnej. Poświęcamy temu celowi zwyczajowo określony w Kancelarii roczny limit godzin pro bono.

pro bono