joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

przygotowywanie projektów umów handlowych oraz ogólnych warunków umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym

przygotowywanie projektów ofert oraz listów intencyjnych

opiniowanie umów handlowych oraz doradztwo przy określaniu taktyki negocjacyjnej

udział w negocjowaniu umów o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorców

zabezpieczanie wierzytelności umownych oraz nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów

negocjacje w celu polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych

zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi

prawo umów handlowych