joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

Wychodząc z założenia, że specjalizacja jest niezbędnym warunkiem zapewnienia usługi właściwie dopasowanej do Klienta, Kancelaria specjalizuje się w tych dziedzinach prawa, które wiążą się z obrotem gospodarczym.

Proponujemy przedsiębiorcom, podmiotom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, pomoc prawną obejmującą zagadnienia związane z prywatnym i publicznym prawem gospodarczym. Analizujemy przy tym kwestie prawne z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego gospodarczego oraz prawa procesowego.

Pomagamy naszym Klientom sprostać wymaganiom prawnym stawianym przed nimi na gruncie prawa krajowego, wspólnotowego, a także wiążących Polskę regulacji prawa międzynarodowego.

prawo gospodarcze