joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

przygotowywanie projektów umów o obsługę naziemną statków powietrznych w oparciu o standardy IATA oraz umów kooperacyjnych na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne

opracowywanie standardowych formularzy zlecenia obsługi naziemnej

opracowywanie standardowych warunków handlowych dla agentów obsługi naziemnej oraz operatorów statków powietrznych

przygotowywanie projektów umów na korzystanie z infrastruktury lotniskowej w międzynarodowych portach lotniczych

pomoc prawna w opracowaniu podręczników agentów obsługi naziemnej oraz podręczników operacyjnych innych użytkowników portów lotniczych

pomoc prawna w opracowaniu oraz aktualizacji programów ochrony przedsiębiorstw przed aktami bezprawnej ingerencji

pomoc prawna w procesie certyfikacji Klientów podejmujących lub wykonujących działalność lotniczą

reprezentacja Klientów przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego w celu uzyskania zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w portach lotniczych

bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz pomoc prawna w osiąganiu obowiązujących standardów w przedmiotowej dziedzinie

pomoc prawna dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu

prawo lotnicze